Financiële begroting

Investeringsstaat

progr.

omschrijving investering (excl. Bouwgrond in exploitatie)

<= 2022

2023

2024

2025

2026

1

Bestuur

brandweerkazerne

5.535.000

ambtswoning

651.000

plaats en tijd onafhankelijk werken, apparatuur

390.000

plaats en tijd onafhankelijk werken, meubilair

216.000

gemeentehuis meubilair ivm verbouw PTOW

200.000

aanpassen gemeentehuis flexwerken

200.000

routekaart duurzame gemeentelijke gebouwen

229.000

2

Werken

brug Zeeheldenwijk

9.552.000

Ensgat; aansl.DoWeg

967.000

Urkerweg

3.164.000

hoofdverkeerstructuur Urkerweg-Ds.weg

3.697.000

verw.Urkerweg, 3ebrug, Rotonde (grond)

723.000

oeververbinding Zwolse Hoek

101.000

waterberging Schokkerhoek

227.000

Nederlands Natuur Netwerk

357.000

eindgemaal Urk

1.190.000

Boniverplaatsing herontwikkeling locatie

319.000

51 parkeerplaatsen Visscher Seafood

450.000

aankoop strategische grond PoU

6.105.000

strategische aankoop Klifweg

200.000

herinrichting haventerrein

2.500.000

haveningang historische plankier

65.000

tractiemiddelen

255.000

101.000

64.000

3

Wonen

Omvorming Vlaak

831.000

herinrichting Singel

2.932.000

rehabilitatie Staartweg

1.440.000

renovatie A.deWit- en Zwolsebrug

3.149.000

tweede trailerhelling

88.000

klimaatbeleid

258.000

ICT kosten omgevingswet

200.000

bijdrage Randweg (3)

7.800.000

verbeteren hoofdverkeerstructuur (4)

p.m.

uitkijktoren (motie 30-6-2022) (5)

900.000

busplein

2.400.000

4

Leven

sportboulevard fase 1

264.000

speelbos 2.0

260.000

recreatie Julianaplantsoen

151.000

hekwerk oude begraafplaats

300.000

uitbreiding begraafplaats De Vormt

2.000.000

brede school Zeeheldenwijk

3.450.000

6.056.000

3.450.000

sporthal Zeeheldenwijk (1)

8.843.000

gymzaal Oranjewijk (2)

2.527.000

sportboulevard fase 2

400.000

vervangingen zwembad

170.000

vervangingen sportvelden

1.350.000

60.000

60.000

totaal

51.116.000

18.281.000

6.976.000

64.000

10.360.000

Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29