Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000

x € 1.000

Programma

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten

Bestuur

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

25

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

65

65

65

65

Totaal

90

65

65

65

Werken

Energielasten

104

0

0

0

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

61

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

352

20

20

20

Totaal

517

20

20

20

Wonen

Energielasten

363

0

0

0

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

10

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

9

2

2

2

Totaal

381

2

2

2

Leven

Energielasten

251

0

0

0

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

27

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage aan reserves

-14

-14

26

26

Totaal

264

-14

26

26

Totaal lasten

1.252

72

112

112

Baten

Bestuur

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

0

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

-142

-72

-72

-72

Totaal

-142

-72

-72

-72

Werken

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

0

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

-57

-47

-47

-47

Totaal

-57

-47

-47

-47

Wonen

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

0

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

-478

-336

2

-28

Totaal

-478

-336

2

-28

Leven

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

0

0

0

0

reservemutaties

Totale bijdrage van reserves

-85

-60

0

0

Totaal

-85

-60

0

0

Totaal baten

-763

-515

-117

-147

Saldo

489

-443

-4

-35

Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29